Katka Zerola

Katka Zerola

Kordiky / Portfólio tvoria kresby, maľby prípadne rôzne návrhy postavičiek, hračiek , tetovaní atď.