Katka Zerola
Katka Zerola
Katka Zerola

Katka Zerola

Portfólio tvoria kresby, maľby prípadne rôzne návrhy postavičiek, hračiek , tetovaní atď.