More ideas from Miro
Pomocou aplikácie Samsung Smart Switch môžete jednoducho presunúť dáta zo svojho starého zariadenia do nového mobilného telefónu GALAXY. K dispozícii je verzia pre PC (Smart Switch) a pre mobilné telefóny (Smart Switch Mobile).

Ready to switch to Galaxy Use the Smart Switch app to transfer everything you need from your old phone seamlessly.

Pomocou aplikácie Samsung Smart Switch môžete jednoducho presunúť dáta zo svojho starého zariadenia do nového mobilného telefónu GALAXY. K dispozícii je verzia pre PC (Smart Switch) a pre mobilné telefóny (Smart Switch Mobile).

Ready to switch to Galaxy Use the Smart Switch app to transfer everything you need from your old phone seamlessly.

Pomocou aplikácie Samsung Smart Switch môžete jednoducho presunúť dáta zo svojho starého zariadenia do nového mobilného telefónu GALAXY. K dispozícii je verzia pre PC (Smart Switch) a pre mobilné telefóny (Smart Switch Mobile).

Ready to switch to Galaxy Use the Smart Switch app to transfer everything you need from your old phone seamlessly.