Ústredná knižnica SAV

Ústredná knižnica SAV

knizsluz@savba.sk, Klemensova 19, Bratislava / Ústredná knižnica SAV(Central Library of Slovak Academy of Sciences) je určená pre zamestnancov SAV, ale i pre všetkých od 15 rokov! Prídite nás pozrieť! ;)