Vaľ Ča
Vaľ Ča
Vaľ Ča

Vaľ Ča

Ľudia sú taký aký sú, tích zmeniť nedokážem, ale pokúsim sa zmeniť ľudí ktorí sa podobajú na mňa.