Slovakia, Kežmarok - Belfry

Slovakia, Kežmarok - Belfry

Kezmarok

- Theophil Hansen - Wikipedia, the free encyclopedia

Castello di Kezmarok - Slovenia

Castello di Kezmarok

kezmarok radnica

kezmarok radnica

Evanjelický kostol v Kežmarku bol postavený v rokoch 1879-1892 domácim staviteľom Viktorom Lazarym. Kostol navrhol známy viedenský architekt Theofila von Hansena a pôvodne bol určený pre oblasť Orientu.

Evanjelický kostol v Kežmarku bol postavený v rokoch 1879-1892 domácim staviteľom Viktorom Lazarym. Kostol navrhol známy viedenský architekt Theofila von Hansena a pôvodne bol určený pre oblasť Orientu.

Alte evanielische Kirche.

Alte evanielische Kirche.

Pinterest
Search