Viki Ševčíková

Viki Ševčíková

Ak chcete do človeka vniknúť a nazrieť mu do duše, neskúmajte, ako mlčí, alebo ako hovorí, alebo ako plače, ba ani to nie, ako blčí tými najvznešenejším ideami.
Viki Ševčíková