Viera Valentínová

Viera Valentínová

Stredná pedagogická škola