Viliam Karľa

Viliam Karľa

všetky moje osobné údaje, ilustrácie, kresby, články, karikatúry, obrázky, fotografie, videá, atď., Sú predmetom mojich autorských práv. Pre komerčné využitie v
Viliam Karľa