Veronika Kupková

Veronika Kupková

Pre svet si možno len jednou osobou, ale pre jednu osobu môžeš byť celým svetom