When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

LOGICO PICCOLO

Collection by Vnimave_deti.sk

11 
Pins
 • 
27 
Followers

Vzdelávacia hra pre deti vhodná pre deti od 6 do 9 rokov. Logico je výborná didaktická pomôcka pre školy aj domácnosti. Vzdelávací systém pochádza z Nemecka a je založený na hre. Posúvaním farebných guľôčok deti odpovedajú na úlohy zobrazené na kartách Logico. Je to autokorektívna pomôcka, teda deti si svoje riešenia samé kontrolujú aj opravujú. https://www.vnimavedeti.sk/c/vzdelavacie-hry/vzdelavacia-pomocka-logico/logico-piccolo

vnimave_deti.sk
Čítanie s porozumením, 1.časť - Slová a vety. Súbor je venovaný príprave detí na rozvoj čítania s porozumením zábavnou formou. Deti sa naučia vnímať slová a ich obsah, pochopia význam , ktorý majú synonymá a antonymá v prejave. Comic Books, Baseball Cards, Cartoons, Comics, Comic Book, Graphic Novels, Comic

Logico Piccolo Slovenský jazyk

Čítanie s porozumením, 1.časť - Slová a vety. Súbor je venovaný príprave detí na rozvoj čítania s porozumením zábavnou formou. Deti sa naučia vnímať slová a ich obsah, pochopia význam , ktorý majú synonymá a antonymá v prejave.

Čítanie s porozumením, 2.časť - Vety a texty. Súbor sa venuje dopĺňaniu slov, predponám a predložkám, ale aj tvoreniu viet podľa významových a zvukových kritérií. Dôležitou súčasťou čítania s porozumením je aj nácvik reprodukcie známeho textu. Activities For Kids, It Cast, Education, Fictional Characters, Children Activities, Kid Activities, Petite Section, Onderwijs, Fantasy Characters

Logico Piccolo Slovenský jazyk

Čítanie s porozumením, 2.časť - Vety a texty. Súbor sa venuje dopĺňaniu slov, predponám a predložkám, ale aj tvoreniu viet podľa významových a zvukových kritérií. Dôležitou súčasťou čítania s porozumením je aj nácvik reprodukcie známeho textu.

Čítanie s porozumením, 1.časť - Slová a vety. Súbor je venovaný príprave detí na rozvoj čítania s porozumením zábavnou formou. Deti sa naučia vnímať slová a ich obsah, pochopia význam , ktorý majú synonymá a antonymá v prejave. Comic Books, Baseball Cards, Cartoons, Comics, Comic Book, Graphic Novels, Comic

Logico Piccolo Slovenský jazyk

Čítanie s porozumením, 1.časť - Slová a vety. Súbor je venovaný príprave detí na rozvoj čítania s porozumením zábavnou formou. Deti sa naučia vnímať slová a ich obsah, pochopia význam , ktorý majú synonymá a antonymá v prejave.

Rastliny v lese, na poli a v záhrade - 16 kariet s úlohami Logico Piccolo. Deti sa učia rozpoznávať rastliny, kvety, stromy, obilniny, zeleninu, plody podľa farby a tvaru. Dozvedia sa aj o ekológii a hospodárskom význame rastlín. Vintage World Maps, Fictional Characters, Biology, Fantasy Characters

Logico Piccolo Prírodoveda

Rastliny v lese, na poli a v záhrade - 16 kariet s úlohami Logico Piccolo. Deti sa učia rozpoznávať rastliny, kvety, stromy, obilniny, zeleninu, plody podľa farby a tvaru. Dozvedia sa aj o ekológii a hospodárskom význame rastlín.

Domáce a lesné zvieratá - deti sa naučia nielen názvy zvierat, ale dozvedia sa aj o ich obydliach, strave a úžitku, ktorý nám prinášajú. Súbor kariet Logico Piccolo rozvíja poznanie detí a ich kritické a logické myslenie. English Vocabulary, Comic Books, Drawings, Ale, Fictional Characters, Ale Beer, Sketches, Cartoons, Comics

Logico Piccolo Prírodoveda

Domáce a lesné zvieratá - deti sa naučia nielen názvy zvierat, ale dozvedia sa aj o ich obydliach, strave a úžitku, ktorý nám prinášajú. Súbor kariet Logico Piccolo rozvíja poznanie detí a ich kritické a logické myslenie.

Sčítanie a odčítanie do 100, 1. časť - Logico Piccolo. Sčítanie a odčítanie do celej desiatky, ale aj zložitejšie matematické príklady ako napríklad sčítanie jednociferného a dvojciferného čísla. Deti si uvedomia vzťahy medzi sčítaním a odčítaním a zlepšia si logické myslenie. It Cast, Snoopy, Fictional Characters, Products, Fantasy Characters, Gadget

Logico Piccolo Matematika

Sčítanie a odčítanie do 100, 1. časť - Logico Piccolo. Sčítanie a odčítanie do celej desiatky, ale aj zložitejšie matematické príklady ako napríklad sčítanie jednociferného a dvojciferného čísla. Deti si uvedomia vzťahy medzi sčítaním a odčítaním a zlepšia si logické myslenie.

Deti sa zábavnou a hravou formou oboznamujú s číslami do 100, počítajú po jednotkách, desiatkach, orientujú sa v štvorcovej sieti a na číselnej osi. Súbor Logico Piccolo umožňuje hravou a zábavnou formou osvojiť si a precvičiť získané informácie a vedomosti v obore prirodzených čísel do 100, úlohy rozvíjajú logické myslenie. Family Guy, It Cast, Kids Rugs, Fictional Characters, Products, The 100, Kid Friendly Rugs, Fantasy Characters, Gadget

Logico Piccolo Matematika

Deti sa zábavnou a hravou formou oboznamujú s číslami do 100, počítajú po jednotkách, desiatkach, orientujú sa v štvorcovej sieti a na číselnej osi. Súbor Logico Piccolo umožňuje hravou a zábavnou formou osvojiť si a precvičiť získané informácie a vedomosti v obore prirodzených čísel do 100, úlohy rozvíjajú logické myslenie.

Úlohy v súbore Logico Piccolo rozvíjajú numerické zručnosti v obore prirodzených čísel od 0 do 20. Postupne budujú u detí vzťah medzi matematikou a realitou, uvedomenie si vzťahu medzi sčítaním a odčítaním a učia sa vykonávať spamäti základné spoje sčítania a odčítania s prechodom cez základ 10. Winnie The Pooh, Disney Characters, Fictional Characters, Winnie The Pooh Ears, Fantasy Characters, Pooh Bear

Logico Piccolo Matematika

Úlohy v súbore Logico Piccolo rozvíjajú numerické zručnosti v obore prirodzených čísel od 0 do 20. Postupne budujú u detí vzťah medzi matematikou a realitou, uvedomenie si vzťahu medzi sčítaním a odčítaním a učia sa vykonávať spamäti základné spoje sčítania a odčítania s prechodom cez základ 10.

Poznávanie čísel do 20, 1.časť - Úlohy Logico Piccolo sú zamerané na rozvoj vizuálneho vnímania, pozorovania, deduktívneho myslenia, matematickej gramotnosti a priestorovej predstavivosti. Súbor rozvíja numerické zručnosti, kritické a logické myslenie. Oboznamuje s prirodzenými číslami od 0 do 20. It Cast, Snoopy, Fictional Characters, Fantasy Characters

Logico Piccolo Matematika

Poznávanie čísel do 20, 1.časť - Úlohy Logico Piccolo sú zamerané na rozvoj vizuálneho vnímania, pozorovania, deduktívneho myslenia, matematickej gramotnosti a priestorovej predstavivosti. Súbor rozvíja numerické zručnosti, kritické a logické myslenie. Oboznamuje s prirodzenými číslami od 0 do 20.

Logico Piccolo zamerané na rozvoj vizuálneho vnímania, pozorovania a logického myslenia. Rozvíja cit pre detail a koncentráciu.

Logico Piccolo Oko a ruka - Tvary

Logico Piccolo zamerané na rozvoj vizuálneho vnímania, pozorovania a logického myslenia. Rozvíja cit pre detail a koncentráciu.

Rámik Logico Piccolo - univerzálny plastový rámik pre všetky tituly vzdelávacieho systému. Rámik s 10 farebnými gombíkmi. Games, Gaming, Plays, Game, Toys

Rámik s guľôčkami Logico Piccolo

Rámik Logico Piccolo - univerzálny plastový rámik pre všetky tituly vzdelávacieho systému. Rámik s 10 farebnými gombíkmi.