Veronika Poláčiková

Veronika Poláčiková

... "život z momentov sa skladá" ... (J.S.)