Wibi
Viac nápadov od Wibi
Prison guard tower living anyone? Create neighborhoods with 4 houses at the corners and a fenced in courtyard park area in the middle.......kinda neat idea I say. Would keep the kiddies safe for sure.

Prison guard tower living anyone? Create neighborhoods with 4 houses at the corners and a fenced in courtyard park area in the middle.......kinda neat idea I say. Would keep the kiddies safe for sure.

Alexis tiny house plans

Alexis tiny house plans

Barbara tiny house plans

Barbara tiny house plans

denah type 38

denah type 38

Thiết kế kiến trúc, Nhà ống 4 tầng 4,8x16m, Cách phân bổ công năng nhà ống 4 tầng 4,8x16m, nhà đẹp

Thiết kế kiến trúc, Nhà ống 4 tầng 4,8x16m, Cách phân bổ công năng nhà ống 4 tầng 4,8x16m, nhà đẹp

Revestimiento fachada madera:

Revestimiento fachada madera:

Small House Plan - Love the carport & roofline. Should be clerestory windows up there.

Small House Plan - Love the carport & roofline. Should be clerestory windows up there.

House Plan

House Plan

Thiết kế kiến trúc, Nhà ống 4 tầng 4,4x14m, Cách phân bổ công năng nhà ống 4 tầng, nhà đẹp

Thiết kế kiến trúc, Nhà ống 4 tầng 4,4x14m, Cách phân bổ công năng nhà ống 4 tầng, nhà đẹp

Thiết kế kiến trúc, Nhà ống 4 tầng 6x11m, Cách phân bổ công năng nhà ống 4 tầng, nhà đẹp

Thiết kế kiến trúc, Nhà ống 4 tầng 6x11m, Cách phân bổ công năng nhà ống 4 tầng, nhà đẹp