Zdenka Bartošová
Zdenka Bartošová
Zdenka Bartošová

Zdenka Bartošová

.... život sa nemeria počtom nádychov a výdychov, ale chvíľami, ktoré nám vzali dych...