ZEOCEM

ZEOCEM

Bystré, Slovakia / Zeolit je prírodná hornina s výnimočnými fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré vyplývajú z jeho osobitnej kryštálovej štruktúry.
ZEOCEM