ZEOCEM

ZEOCEM

www.zeocem.sk
Bystré, Slovakia / Zeolit je prírodná hornina s výnimočnými fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré vyplývajú z jeho osobitnej kryštálovej štruktúry.
ZEOCEM