Zorka Kohoutová

Zorka Kohoutová

... 'Je krásne byť súčasťou celku' ...