Zuzka Škorubová-Ruislová

Zuzka Škorubová-Ruislová